ZARZĄDZAJ DOKUMENTACJĄ PRODUKCYJNĄ

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW WEWNĘTRZNYCH

SKONTAKTUJ SIĘ

Oszczędność czasu

Szybsze opiniowanie

i akceptacja dokumentu. Natychmiastowe dostarczenie na stanowiska pracy.

Zmniejszenie kosztów

Wyeliminowanie pomyłek
z tytułu pracy z nieaktualną dokumentacją.

Uporządkowanie dokumentów

Wszystkie dokumenty zgromadzone w jednym miejscu, z podziałem na kontekstowe segregatory.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Autoryzowany dostęp do dokumentacji i danych istotnych dla organizacji.

System umożliwia wykorzystanie wielu funcjonalności, w tym:

Rejestracja

Rejestrowanie różnych typów i rodzajów dokumentów:


- instrukcje stanowiskowe

- dokumentacja techniczna

- dokumentacja technologiczna

- inne

Prace nad dokumentem

 • Wskazanie grupy docelowej i włączenie jej do opiniowania projektów dokumentów w określonym czasie
 • Rejestrowane dokumenty mogą być podzielone na dynamiczne segregatory związane z detalami, częściami, poszczególnymi krokami w procesie produkcyjnym
 • Zatwierdzanie dokumentu wg wymaganej ścieżki
 • Każdy pracownik może w przeciągu kilku sekund otworzyć szukany dokument wg przydzielonego prawa dostępu
 • Dokument może być też wyświetlony za pomocą urządzeń mobilnych np. na linii produkcyjnej
 • Wydruk dokumentu jest nadzorowany

Dostęp do dokumentów

Nadzorowanie dokumentów

 • Publikacja nowej wersji dokumentu powoduje przejście wersji wcześniejszej do archiwum
 • Każda nowa wersja dokumentu tworzy automatycznie historię zmian
 • Uprawnieni pracownicy są powiadamiani o każdej zmianie
  w dokumencie
 • Rejestrowane dokumenty mogą być podzielone na dynamiczne segregatory związane z detalami
 • Program odzwierciedla logiczny podział dokumentów na typy i rodzaje, działy, właścicieli czy grupy użytkowników

Porządek w dokumentach

DMS -ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW WEWNĘTRZNYCH

DMS jest systemem wspierającym obieg dokumentacji wewnętrznej w organizacji. Dostępny jest przez przeglądarkę internetową oraz urządzenia mobilne. Uruchamiany jest na zasobach informatycznych Klienta lub w modelu SaaS. Może być integrowany z innymi programami Klienta (np. Systemy klasy ERP).

 • Dokumenty Klienta (specyfikacje, modele, rysunki)
 • Dokumenty R&D (raporty R&D, raporty walidacyjne)
 • Dokumenty konstrukcyjne (rysunki złożeniowe, podzespołów, wykonawcze, specyfikacje)
 • Dokumenty zakładowe (rysunki narzędzi, instrukcje)
 • Procedury i polityki wewnętrzne, zarządzenia, akty normatywne

ZARZĄDZAJ OBIEGIEM DOKUMENTÓW W FIRMIE

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Przedstawimy Ci naszą pełną ofertę
i dobierzemy odpowiednie narzędzie dla Twojego biznesu